--- CULTURA --- L'Aula de l'aigua
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Estàs en: Inici >> Cultura >> Llibres
  Llibres

"Aigua" y "Aigua envasada": La Fundació Terra (www.ecoterra.org y www.terra.org) van editar dins la col·lecció Perspectiva Ambiental aquests dos llibres de 32 pàgines cadascun, dedicats a l’aigua i a l’aigua envasada. Degut que no es poden trobar en versió impresa, s’ofereixen gratuïtament en format PDF. Amb abundants dades i informació, mereixen que els tinguem en compte. Disponibles sols en català.

Per descarregar-los lliurement, polseu sobre la imatge del llibre.

LLIBRE TERRA 08 llibre1


A continuació incloem alguns llibres editats sobre l’aigua i unes frases extretes de les seves portades a tall de resum del seu contingut. Tots ells estan disponibles contra reembossament amb els preus que s’indiquen.

 

 

llibre2 llibre21

Las guerras del agua: En Las Guerras del agua, Vandana Shiva utilitza el seu notable coneixement de la ciència i la societat per analitzar la històrica erosió dels drets d’accés a l’aigua per part de les comunitats humanes. A l’analitzar el comerç internacional de l’aigua, incloent el seu embassament i extracció, així com l’aqüicultura. Shiva posa al descobert la destrucció de la terra i la pèrdua de drets dels pobres del planeta, a mesura que se’ls hi nega l’accés a un inavaluable bé comú. Vandana Shiva revela com molts dels més importants conflictes actuals sovint emmascarats com guerres ètniques o religioses, com el conflicte israelí-palestí, són de fet baralles per recursos naturals escassos i necessaris. Las Guerras del agua ressalta la funció espiritual i tradicional que l’aigua ha tingut en comunitats històriques i alerta sobre la privatització que amenaça cultures i formes de vida universals.

P.V.P.: 15 euros

 

llibre2 llibre21

Oro azul: L’aigua dolça s’està convertint a marxes forçades en un negoci gegant i en un vedat pels rics. Recurs bàsic i absolutament indispensable pel desenvolupament del nostre món, esta desapareixent ràpidament. De fet l’escassesa d’aigua a escala mundial representa la major amenaça ecològica, econòmica i política del segle XXI. ¿I què està agreujant aquest problema? El fet de que constitueixi un gran negoci. En aquest llibre, Maude Barlow i Tony Clarke, dos autors àmpliament coneguts per les seves iniciatives en defensa de l’aigua considerada com un bé públic, deixen constància de com la seva privatització i comercialització constitueixen fenòmens recents i poc menys que imparables a l’emparament dels últims acords comercials internacionals.

P.V.P.: 18,75 euros

llibre2 llibre21Mensajes del agua: Del doctor M. Emoto i editat per La Liebre de Marzo, és el resultat dels treballs d’investigació procedents de l’anàlisi de l’aigua de diversos països i procedències mitjançant la utilització de ressonància magnètica.
Això permet l’observació de l’HADO (energies subtils relacionades amb la consciència) i ens mostra amb magnífiques imatges de l’aigua cristal·litzada, obres d’art per elles mateixes, com aquesta es veu influïda per diversos factors com ara la música o la consciència de les persones.
L’obra evidencia que els pensaments i les emocions poden alterar l’estructura molecular de l’aigua i ens fan comprendre la forma tan intima en què estan connectats els éssers humans i l’Univers.
És un bell testimoni del fet que formem un tot indivisible i obre les portes a noves formes de salut i la seva conservació.

P.V.P.: 25 euros.

Vegeu entrevista amb Masaru Emoto a Barcelona (abril 2004), amb imatges del llibre.

 

llibre2 llibre21

El agua y tu salud: "¡No begui aigua! És un consell universal en cada viatge.
L’augment de la població, els residus industrials, etc., han posat en perill els nostres subministraments d’aigua.
Però... ¡¡¡ Necessitem aigua per viure!!!
A El agua y tu salud trobareu al costat d’estadístiques de contaminació I fisiologia de l’aigua:

      • criteris sobre puresa i salubritat de l’aigua.
      • com podeu assegurar el vostre subministrament d’aigua per beure.
      • com utilitzar, estalviant, el vostre subministrament d’aigua.
      • ... i moltes més indicacions pràctiques."

P.V.P.: 10 euros.

 

llibre2 llibre21

El agua magnetizada: En els últims anys s’ha produït un augment dels productes pel tractament magnètic. La gran varietat de l’oferta i l’interès que ha despertat en els consumidors ha creat una important expectativa de mercat. Ara bé, la majoria del públic es pregunta: ¿què es el magnetisme? ¿Quina relació té amb el cos humà? ¿Per què la tècnica dels imans es pot aplicar al tractament de les malalties o a fins sanitaris? ¿Quins són exactament els beneficis de l’ús de l’aigua magnetitzada en les diferents malalties?

P.V.P.: 9 euros

 

llibre2 llibre21

La elección es clara: "Hi ha una muntanya a l’aigua que prenem. És possible que consumim 450 lliures de minerals inorgànics en l’aigua que prenem de l’aixeta, o del pou, durant el decurs de la vida. Aquests residus poden retenir-se en els òrgans vitals de l’organisme de la mateixa manera que s’acumulen en el fons de la vaixella de fer el te de l’àvia, causant traumes en el cos. La destil·lació de l’aigua és l’única solució per eliminar-ne totes les impureses."

P.V.P.: 5 euros

 

llibre2 llibre21

Water connection:"Els científics estan d’acord que l’única aigua que hauríem de beure és aigua completament lliure de totes les impureses:

    • Sense bacteris.
    • Sense virus.
    • Sense substàncies químiques tòxiques.
    • Sense pesticides.
    • Sense verins.
    • Sense minerals orgànics.
    • Sense elements causants de càncer."

¿Com podem estar segurs que estem obtenint solament AIGUA PURA I SEGURA?

L’única aigua que és REALMENT PURA és l’aigua que s’ha evaporat o convertit en vapor –d’aquesta manera totes les seves impureses han quedat enrere- llavors es condensa i d’aquesta manera es torna a transformar en AIGUA PURA DESTIL·LADA. És l’única aigua que està lliure de TOTES LES IMPURESES.

P.V.P.: 25 euros

C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||