--- ESTALVI --- Jardineres
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Estàs en: Inici >> Estalvi >> Jardineres
Jardineres


Existeixen jardineres especialment dissenyades per minimitzar les pèrdues d’aigua que, a més, comporten altres importants avantatges. El seu baix manteniment us facilitarà el perfecte estat de les vostres jardineres i una reposició de plantes sense trastorns, a un preu reduït.

 

s1

Avantatges generals d’aquest sistema

 • Estalvi de consum d’aigua.
 • Reducció del nombre de recs. Un cop cada 7-30 dies.
 • Facilitat de reposició sense remoure terres amb la màxima neteja.
 • Evita la transmissió de possibles problemes mitjançant el substrat en la reposició de plantes.
 • Augment de l’eficiència dels recursos de les plantes.
 • Excel·lent maneig de jardineres plantades en reduir el seu pes.
 • Possibilitat de subministrament de jardineres plantades amb tota comoditat.
 • Baix manteniment en l’emmagatzematge de jardineres plantades.
 • Comoditat i eficàcia per adornar exposicions.
 • Acoblament a gran varietat de jardineres.
 • Reorientació de la planta a gust del consumidor evitant els efectes del fototropisme.
 • Possibilitat d’aconseguir noves imatges de jardineres econòmicament.
 • Baix manteniment en l’emmagatzematge de jardineres plantades.
 • Ideal per instal·lar-lo en segones residències

j1 j2 j3 j4

 

Baix manteniment

El sistema consisteix en receptacles proveïts de sistema d’airejat, aïllaments tèrmics i dipòsits interiors de subministrament d’aigua.

El nou sistema us permet regar una sola vegada cada 7-30 dies, depenent del model, de l’època de l’any i de la insolació a què es trobin sotmeses les jardineres.

 

s2

Aquest sistema, mitjançant els seus dipòsits de reserva d’aigua integrats en la seva estructura d’optimització de recursos fitotècnics, aconsegueix tenir les vostres plantes en perfecte estat.

L’equip individual permet la utilització del sistema en jardineres de pedra artificial, fusta, altres elements o integrades en edificis, incloent la possibilitat del seu ús directe en el terra; fet de gran interès en enjardinaments públics o zones amb rec automàtic o sense, que requereixin estar en perfecte estat i que les reposicions de plantes de les quals es vulgui que siguin ràpides, netes i econòmiques.

s3

Facilitat de reposició de plantes

Aquest sistema aporta una pulcritud màxima ja que fa la reposició de plantes sense remoure terres, en acoblar-se el test hídric contenidor de la planta al sistema.

s4

Test hídric contenidor de la planta amb sistema de capil·laritat especial que proporciona un repartiment homogeni i equilibrat de l’aigua en el substrat.

Així mateix, permet la reposició d’alguna de les plantes sense afectar les del voltant, ja que els sistemes radiculars es troben aïllats entre ells i, d’aquesta manera, no es deterioren en el canvi.

s5

La jardinera amb capacitat per a 3 testos té unes dimensions de 60x26x21 centímetres i se subministra amb una safata inferior. El preu de la jardinera és de 49,88 € IVA inclòs.

 

C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||