--- H2O POINT --- ESTALVIADORS --- FUITES D'AIGUA---
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Estàs en: Inici >> Estalvi >> Fuites
Detecció de fuites

Les fuites d’aigua són un element importantíssim per tenir en compte a l’hora d’atendre l’estalvi d’aigua. Una aixeta que goteja és quelcom que tots sabem que pot arribar a malbaratar molts litres al cap de l’any. Però potser per aquesta consciència i perquè la fuita és evident, no ocasiona pèrdues tan importants com les fuites a les cisternes dels inodors.

Les fuites en els inodors, per la seva ubicació especial, poden passar desapercebudes freqüentment esdevenint especialment perilloses per les quantitats que poden arribar a representar. Desenes de milers de litres a l’any pot arribar a perdre un habitatge per aquest motiu sense que ens n’apercebem. Un sistema eficaç i senzill per detectar-les consisteix a afegir un colorant alimentari a la cisterna i observar al cap d’uns minuts la possible aparició de coloració a la tassa.

Per comprovar les fuites generals de la casa, un mètode senzill però molt eficaç consisteix a controlar el comptador abans i després d’un interval de temps en el que suposadament no s’ha consumit aigua (nit, cap de setmana, etc.).

 

EQUIPS DE DETECCIÓ DE FUITES
(Veure Power Point detallat)

Al marge d’aquests consells, hi ha sistemes domèstics que permeten automàticament la detecció d’una fuita ocasional i el tall immediat del subministrament de l’aigua. El sistema AIGUA-STOP s’instal·la a l’entrada de l’aigua de l’habitatge (existeixen models per a cada tipus d’edifici i necessitat). A partir d'un comptador de cabdal que comptabilitza els consums instantanis d'aigua, detecta els cabdals anòmals i tanca automàticament el pas de l’aigua. Pot substituir perfectament la clau de pas general de l’aigua, amb l’avantatge d’assegurar-nos un control efectiu de fuites fins i tot quan no som a casa, per treball, caps de setmana, vacances, etc. El microprocesador funciona amb una pila de baix consum de durada superior als 5 anys. Vegeu més informació detallada. .

 

AS MI1 AS MI2

 

 
AG_DI_TA
AS_DI_OB
AG_DI_MAN
 

Posició habitual de treball, amb el braç de l’equip abaixat.

En cas de detecció d’un consum no habitual o fuita, el sistema tanca l’aigua alliberant al mateix temps el braç indicador.

En qualsevol moment es pot tornar a donar pas a l’aigua manualment.
 

AS2

AS1

El preu d’aquest equip és de 395 € i la seva instal·lació és relativament senzilla. Se subministra amb una bateria de liti de llarga durada. El rang de temperatures de l’aigua està entre 0 i 30 graus centígrades i la pressió entre 1 i 6 bars. Sensibilitat de l’equip 0,2 litres/minut amb una pèrdua de càrrega menyspreable.

aguastop

 

C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||