--- H2Opoint --- Ecodepur
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Esàs en: Inici >> H2Opoint >> Ecodepur
  Ecodepur  

Ecodepur és

 • Un segell de qualitat mediambiental en condicionament d’aigües. S’atorga a aquells equips que, dins de la seva comprovada tecnologia, minimitzen els impactes negatius que es puguin produir sobre l’entorn.
 • Un aval de garantia a les empreses que desenvolupen productes en consonància amb el respecte a la natura.
 • Una forma d’entendre i compatibilitzar la necessitat de l’ésser humà de tenir aigua de qualitat i la sostenibilitat del nostre planeta.
LOGO ECODEPUR

PRODUCTES ESPECIALMENT AVALATS EN TRACTAMENTS D’AIGUA

Descalcificadors
Equips desenvolupats per l’empresa Ecowater Systems, amb tecnologia volumètrica, rentats contracorrent i eficaç tractament estadístic. Marques: Ecowater, North Star i Aguapur.

Osmosi inversa
Equips desenvolupats per Aguapur que, sense consum elèctric, minimitzen la pèrdua d’aigua de rebuig, amb equips de recollida i transport per a una reutilització posterior (rec, sanitaris, etc.) Models: ECODEPUR 21.


ECODEPUR 21

Consisteix en un equip d’osmosi inversa adaptat per minimitzar les pèrdues d’aigua de rebuig, amb dipòsit d’acumulació fix o portàtil.

 • De forma resumida té els elements addicionals:
 • A.- Bomba de permeabilitat. Permet aprofitar la pressió de l’aigua de rebuig per incrementar de forma mecànica –sense aportació energètica externa- la pressió de l’aigua que entra a la membrana, tot millorant la qualitat de l’aigua obtinguda.
 • B.- Manòmetre de pressió. Permet comprovar la pressió a la membrana i, com a conseqüència d’això, posar-hi el restrictor adequat.
 • C.- Membrana d’osmosi. A diferència de les convencionals, de 35 o 50 gpd, se n’empren de 75 gpd per tal d’augmentar la vida i el cabal de permeabilitat obtingut.
 • D.- Restrictor. De 350, 400, 450, 520 o variable per disminuir la pèrdua d’aigua de rebuig, tot mantenint la qualitat de l’aigua osmotitzada obtinguda.
 • E.- Connexió a dipòsit d’aigua de rebuig. Amb by pass per facilitar la seva desconnexió en cas de dipòsits extraïbles i amb vàlvula antiretorn per evitar possibles contaminacions.
 • F-. Dipòsit d’aigua de rebuig. Models de diferents capacitats per a usos diferents, extraïbles o no, amb o sense aixeta de sortida.
 • G.- Connexió de l’aigua al desguàs.

En els plànols següents es poden veure les diferències essencials entre una osmosi convencional i una ecològica.

Osmosi convencional

OSMOSIS CONVENCIONAL

Osmosi ecològica

Després del restrictor, l’aigua de rebuig passa per un dipòsit de recollida per a la seva utilització posterior; d’aquesta manera el sobrant és el que va finalment al desguàs.

 

OSMOPUR 21

 

 
C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||