--- CALITAT --- Cal a casa --- Descalcificadors
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Estás en: Inici >> Calitat >> Cal a casa >> Descalcificadors
  Descalcificadors
Un descalcificador és un equip que s’instal·la a l’entrada de l’aigua del domicili i que redueix substancialment la calç que ha d’arribar a tota la instal·lació mitjançant un procés que suavitza, filtra i refina l’aigua. D’aquesta manera, des del primer dia podem notar la diferència en:

 • L’aigua en tots els punts de l’habitatge és més suau i neta.
 • L’aigua tractada ajuda que la pell i el cabell estiguin més sans, nets i suaus.
 • Les peces de roba queden més suaus, netes i radiants.
 • Desaparició de les taques a les vaixelles i cristalleria.
 • Piques i lavabos es netegen amb més facilitat degut a la disminució de residus de calç i sabó.
 • Reducció de les incrustacions a les canonades i electrodomèstics, perllongant la seva vida útil.
 • Millorament del rendiment de la caldera, la qual cosa significa un important estalvi d’energia.
 • Estalvi substancial en el consum de sabó a la rentadora i rentavaixelles. Desaparició de suavitzants i anticalcaris.
 • Estalvi molt substancial en consum de tot tipus de detergents (gels, xampús, sabons de bany, detergents per al terra, etc.). És innecessària la compra i ús de productes per eliminar taques de calç.
 

Com funciona?

El seu funcionament és senzill. El descalcificador consta d’una botella cilíndrica, un dipòsit de sal i un capçal amb vàlvules que gestiona l’entrada i sortida d’aigua i sal. La resina retindrà les partícules de calç de l’aigua que hi circula. Quan aquesta resina quedi saturada de calç, un rentat amb aigua i sal eliminarà la calç a través del desguàs, quedant llavors el descalcificador disponible per a un nou cicle. Aquest procés pot durar al voltant d’una hora i se sol realitzar un cop per setmana.

Quin model escollir?

En elegir un descalcificador cal tenir en compte diversos paràmetres. Per dimensionar la seva mida, cal tenir en compte factors com la duresa o contingut de sal en l’aigua, que s’obté a partir d’una anàlisi química que realitza l’empresa si es desconeix aquesta dada. També cal estar pendent de la quantitat d’aigua per tractar i el cabal màxim d’aigua que en un moment determinat puguem precisar, etc.


Entre les diverses tecnologies, trobarem eficiències distintes. Atenent a les programacions de les regeneracions o neteges de la resina, tindrem descalcificadors:

 • CRONOMÈTRICS, que regeneren la resina amb rentats cada cert període de temps, amb independència de la necessitat real o no de la regeneració.
 • VOLUMÈTRICS, qque regeneren la resina cada cert nombre de litres, segons programació en el moment de la instal·lació.
 • VOLUMÈTRICS ESTADÍSTICS, sota demanda electrònica, que ajusten moltíssim més el procés de rentat, regenerant sols el percentatge de resina saturat de calç en funció de litres d’aigua i el seu contingut en calç i tenint en compte estadísticament el consum diari de cada llar.


Aquestes tecnologies, juntament amb altres factors com la qualitat de la resina, el sentit del corrent en el moment del rentat (a favor del corrent o en contra del flux habitual), etc. determinaran la quantitat d’aigua i de sal que es consumirà en cada procés de regeneració; dit d’una altra manera, l’eficiència de l’equip per eliminar la calç.
Altres factors que cal tenir en compte són la qualitat dels materials constructius, la seva estètica, la garantia del fabricant, etc. En els nostres dies també és important si el model és compacte (integra tots els elements en un sol moble) o si és bi-bloc (un moble per a la botella de resina i vàlvules i al seu costat un dipòsit per a la sal) amb la qual cosa ocupa un espai més gran (sol indicar-se per emmagatzemar molta sal, si el consum de l’equip ha d’acabar sent elevat).

Nota mèdica

Els descalcificadors, per la seva pròpia tecnologia, enretiren ions calci i magnesi de l’aigua i n’incrementen lleugerament els ions sodi per la qual cosa l’ús d’aigua descalcificada per beure o cuinar (respecte a la mateixa aigua sense descalcificar) pot millorar diverses patologies com certs casos de litiasi o propensió als càlculs d’oxalat càlcic. Al seu torn, qualsevol persona que precisi una dieta pobra en sodi (hipertensos, persones amb patologies cardíaques, etc.) ha de tenir present aquest increment de sodi en l’aigua i prendre mesures per eliminar-lo posteriorment amb qualsevol de les tecnologies descrites (depuració al vapor, osmosi inversa, etc.)

Com s’instal·la?

La instal·lació d’aquest equip es realitza mitjançant un professional, que el situarà a l’entrada d’aigua de l’habitatge. A més del propi descalcificador també cal instal·lar un filtre de sediments per evitar que alguna partícula pugui espatllar les vàlvules de l’equip. Així mateix, es proveirà un circuit alternatiu de pas d’aigua, per al cas hipotètic en què calgui aïllar puntualment el descalcificador de la xarxa.[més informació]
 
Productes

La filosofia de la nostra empresa no és la de fabricar, sinó la d’estar pendents de l’última tecnologia mundial en la fabricació de descalcificadors. Això ens permet posar a disposició dels nostres clients els equips de major eficiència contrastada, amb els millors preus del mercat. Com a conseqüència dels criteris comentats anteriorment, tots els models posseeixen una gestió intel·ligent del consum d’aigua i sal, efectuant rentats de la resina per volums d’aigua tractada, no per intervals de temps transcorregut. Així mateix, tots ells integren en un sol cos la botella de resina i el dipòsit de sal, minimitzant d’aquesta manera l’espai necessari i presentant una estètica molt més adequada a la llar. D’altra banda, donat que l’excés de consum d’aigua i de sal provoca una forta contaminació del nostre planeta, tots ells han estat provats per mesurar el seu grau de respecte vers el medi ambient. Tots els models compleixen les directives H2Opoint, en matèria de política mediambiental.
Descalcificador volumètric
Descalcificador automàtic per a l’eliminació de la duresa de l’aigua mitjançant l’intercanvi iònic. De construcció compacta, amb moble cabinet de polietilè bufat (un sol moble, amb dipòsit de sal integrat). Cos construït en polièster reforçat amb fibra de vidre.

Programador volumètric 960 amb múltiples possibilitats de programació i ajustament. Regeneració retardada o instantània per volum, amb reserva fixa o variable. Vàlvula automàtica model 255/900, construïda amb Noryl, muntada en la part superior del cos de la botella. Connexió d’1” i pressió de treball de fins a 8 bar i entre 0 i 35 graus centígrades. Capacitats i dimensions:
LITRES
ALT
AMPLE
FONS
4
545
225
430
8
665
320
500
12
1130
320
500
20
1130
320
500
30
1130
320
500

Mostra de dos descalcificadors, un amb tapa i l’altre sense, però en tots dos casos estan complets, incloent el dipòsit de sal en l’interior.

 
 

Descalcificador volumètric estadístic.
És l’equip que ofereix el millor rendiment en el procés de descalcificació en el mercat internacional. La seva especial tecnologia va ser dissenyada per l’empresa EcoWater per minimitzar els consums d’aigua i sal en el procés de descalcificació. Sistema de programació per pantalla, bateria de seguretat per a rellotge en cas de fallada en el subministrament, by-pass automàtic de seguretat, resina monoesfera d’alt rendiment, programador multilingüe, regeneració contracorrent, vàlvula residencial de qualitat industrial de 25 mm amb menor pèrdua de càrrega, recobriment interior de Teflon per a major fiabilitat, sistema de regeneració per demanda amb memòria microprocessada avançada i sistema EASE de diagnòstic telefònic. Amb acabats de color marfil – beix i les següents capacitats i dimensions:

LITRES
ALT
AMPLE
FONS
14
830
325
433
18
1067
325
433
25
1194
325
433
 
C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||