--- SERVEIS --- Anàlisis--- Anàlisi
VEURE INFORMACIÓ ACTUALITZADA


 Estàs en: Inicio/a> >> Serveis >> Anàlisi >> Anàlisi
  Anàlisi

En aquesta secció oferim la possibilitat de fer una anàlisi de la vostra aigua per part de professionals col·legiats amb un cost raonable. Juntament amb els resultats us informarem si la vostra aigua –respecte als paràmetres realitzats- és apta o no per al consum humà segons la legislació actual. En cas negatiu, us proposarem les mesures correctores més aconsellables i, en cas afirmatiu, podrem explicar-vos com millorar la qualitat de la vostra aigua.

ANÀLISI BACTERIOLÒGICA

 
Coliformes totals
Escheríchia coli
Enterococs
Clostridium Perfringens
Bacteris aerobis 22 graus
 
Altres
Estafilococs aureus
Pseudomona aeruginosa
Fongs

 

 ANÀLISI CONTROL DE L’AIXETA DEL CONSUMIDOR

 
Bacteris coliformes
Escheríchia coli
Enterococs
Perfringens
Bacteris aerobis 22 graus
Alumini
Amoni
Clor residual combinat
Clor residual lliure
Conductivitat
Coure
Cromo
Ferro
Níquel
Nitrats
Nitrits
Olor 25 graus
pH
Plom
Sabor 25 graus
Terbolesa


ANÀLISI CONTROL

 
Bacteris coliformes
Escheríchia coli
Clostridium Perfringens
Bacteris aerobis 22 graus
Amoni
Color
Conductivitat
Nitrats
Nitrits
Olor 25º C
pH
Sabor 25º C
Terbolesa
Preu Global

ANÀLISI QUÍMICA

 
Alcalinitat
Amoníac
Clorurs
Duresa Total
Nitrats
Nitrits
Oxidabilitat
Sulfats

ALTRES PARÀMETRES ANÀLISI QUÍMICA

 
Alcalinitat
Alumini
Amoni
Anhídrid carbònic
Bicarbonats
Cadmi
Calci
Carbonats
Cianur
Clor combinat
Clor lliure
Clor total
Cloruros
Color
Concentració ions hidrogen
Conductivitat
Coure
Crom
DQO
Duresa total
Fenol
Ferro
Fluor
Fòsfor
Fòsfor total
Hidrogen sulfurat
Magnesi
Manganès
Matèries en suspensió
Níquel
Nitrats
Nitrits
Nitrogen total
Olor 25º C
Oxidabilitat
Plom
Residu sec
Sabor 25º C
Silici
Sulfats
Terbolesa
Zinc
C/ Rector Triadó, 13 || 08014 Barcelona || Telèfon: 902 252 900 || Fax: 93 432 70 51 ||